Atelier Velehradsky, s. r. o. | Libusino udoli 76, 623 00 Brno, CZE | +420 547 221 936 | atelier@velehradsky.cz | How to get there? | www.atelier-velehradsky.cz | BIN: 292 63 140 | VAT ID: CZ 292 63 140 | Business register: Krajsky soudu v Brne, oddíl C, vlozka 69046 | Mailing address: Vystaviste 1, P. O. Box 2, 603 00, Brno, CZE

Ing. arch. Tomáš Velehradský Chief architect/ CEO AV, DIGI, SAGE +420 602 850 461 tomas@velehradsky.cz
Ing. Hana Staňková, MBA CFO AV, DIGI +420 601 565 482 stankova@velehradsky.cz
Jakub Němeček Civil designer AV, DIGI +420 547 221 936 nemecek@velehradsky.cz
Ing. arch. Pavla Hornicka Architect AV, DIGI +420 722 333 403 hornicka@velehradsky.cz
Ing. Juraj Gunár Civil engineer AV, DIGI +420 547 221 936 gunar@velehradsky.cz
Ing. Jan Brožek Civil engineer AV, DIGI +420 547 221 936 brozek@velehradsky.cz
Karel Lorenc Sales manager DIGI AV, DIGI +420 724 000 869 lorenc@velehradsky.cz