3D modelování s přidanou hodnotou

Efektivita - Aplikace - Exaktnost - Rentabilita

Více referencí

Umíme

3D scan - technologie laserového skenování zajišťuje rychlost, úplnost a přesnost měření objektů.

Zpracování - specializovaný tým, reflektující zkušenost architektů a stavařů Ateliéru Velehradský, který pracuje v Revitu již od roku 2006, garantuje stavební logiku a nezbytnou idealizaci modelu pro další využití.  

BIM - “building information model” je výsledkem celého procesu. Důraz je kladen na spokojenost uživatele, tj. naplnění parametrů 3D modelu odsouhlasených na počátku projektu.

Ateliér

Ateliér Digitalizace je pracovní skupinou v rámci společnosti Ateliér Velehradský, s. r. o. věnujeme se tvorbě BIM podkladů v celém životním cyklu stavby. 

 

Více o nás