Obrázky Mapa Vše

2023

Depotní objekt Ruzyně Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: Depotní objekt Ruzyně Praha
Rok realizace: 2023
Lokalita: Praha
HPP: 9 036 m²
OP celkem: 43 085 m³
Pásmo: 3
Level: 3,2
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje model objektu a model situace rozdělený dvou modelů, model zpevněných ploch a model terénních a sadových úprav. Budova byla v části dotčené budoucím projektem, zaměřena stacionárním skenerem v souřadném systému S-JTSK. Zbylá část byla vynasena v nižším levelu detailu na základě poskytnuté 2D výkresové dokumentace. Veškeré modelové prvky byly zatřízeny do klientem zvoleného klasifikačního systému. Soubor modelů byl předán ve formátu IFC.

Pavilon ON, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Více Zavřít

Název akce: Pavilon ON, Mladá Boleslav
Rok realizace: 2023
Lokalita: Mladá Boleslav
HPP: 15 039 m²
OP celkem: 22 706 m³
Pásmo: 2
Level: 3, 2, 1
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje tři samostatné modely stavebně konstrukčního řešení projektem dotčených budov a model situace rozdělený třech modelů, model zpevněných ploch, model terénních a sadových úprav a model okolních staveb. Budovy byly zaměřena stacionárním skenerem v souřadném systému S-JTSK, dle kterého byly veškeré modely vzájemně propojeny. Pro přilehlé plochy a drobné exteriérové prvky byl pořízen sken za pomoci totální stanice a dronu. Veškeré modelové prvky byly zatřízeny do klientem zvoleného klasifikačního systému. Z modelů byla generována 2D dokumentace stávajícího stavu.

Lučenec OÚ

Lučenec

Více Zavřít

Název akce: Lučenec OÚ
Rok realizace: 2023
Lokalita: Lučenec
HPP: 9 255 m²
OP celkem: 37 707 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje model stavby a model situace venkovních ploch. Budovy byly zaměřeny stacionárním skenerem v souřadném systému S-JTSK. Pro přilehlé plochy a drobné exteriérové prvky byl pořízen polohopis a výškopis. Vzhledem k nejednotné dostupnosti jednotlivých místností, byla kvalita a správnost registrace finálního mračna bodů kontolována přes polygonální pořad z totální stanice.

Administrativa Kbely, Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: Administrativa Kbely, Praha
Rok realizace: 2023
Lokalita: Praha
HPP: 4 928 m²
OP celkem: 15 424 m³
Pásmo: 3
Level: 4, 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje šest samostatných modelů (stavební část, tzb) a model situace rozdělený dvou modelů, model zpevněných ploch a model terénních a sadových úprav. Administrativí budova byla zaměřena stacionárním skenerem v souřadném systému S-JTSK, dle kterého byly veškeré modely vzájemně propojeny. Pro přilehlé plochy a drobné exteriérové prvky byl pořízen polohopis a výškopis. Veškeré modelové prvky byly zatřízeny do klientem zvoleného klasifikačního systému. Soubor modelů byl předán ve formátu IFC.

2022

Lovosice - ubytovna

Lovosice

Více Zavřít

Název akce: Lovosice - ubytovna
Rok realizace: 2022
Lokalita: Lovosice
HPP: 4 874 m²
OP celkem: 16 004 m³
Pásmo: 3
Level: 4
Výstup: Model
Podklady: DWG, PDF

Model byl vytvářen jako nosič informací pro správu objektu. Podkladem byla výkresová dokumentace skutečného provedení stavby a data z průběhu výstavby. Negrafické informace byli s klientem podrobně specifikovány a komunikovány. Model obsahuje technická zařízení budovy. Veškeré prvky jsou zatřízeny dle systému SNIM.

Divadlo BP, Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Divadlo BP, Brno
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno
HPP: 3 598 m²
OP celkem: 22 583 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Stavba se nachází v městském vnitrobloku. Pro její zaměření byl využit stacionární laserový skener, propojení jednotlivých podlaží proběhlo díky přístupům do sousedních objektů.

Administrativní objekt, Zlín

Zlín

Více Zavřít

Název akce: Administrativní objekt, Zlín
Rok realizace: 2022
Lokalita: Zlín
HPP: 11 310 m²
OP celkem: 41 682 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Budova byla zaměřena stacionárním laserovým skenerem. V podlažích, kde nebylo možné omezit provoz, bylo využito dvou stacionárních skenerů současně. Byl také vytvořen časový harmonogram a schéma postupu.

Obchodní dům Třebíč

Třebíč

Více Zavřít

Název akce: Obchodní dům Třebíč
Rok realizace: 2022
Lokalita: Třebíč
HPP: 6034 m²
OP celkem: 27 038 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a správu objektu. Pro její zaměření byl využit stacionární laserový skener. V částech stavby, které byly nedostupné, se využila archivní dokumentace. Veškeré práce proběhli za provozu.

Charita Bratislavská Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Charita Bratislavská Brno
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno
HPP: 2732 m²
OP celkem: 12 235 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova se zdobnou fasádou a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem. Veškeré práce proběhly za provozu. Z modelu byla generována výkresová dokumentace pro správu objektu.

 

MNNP, Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: MNNP, Praha
Rok realizace: 2022
Lokalita: Praha
HPP: 5993 m²
OP celkem: 20 244 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Klient definoval podlaží a technologie, které bylo třeba zaznamenat ve vyšším detailu. Zbylý objem stavby byl řešen na základě archivní výkresové dokumentace. Pro zaměření stavby, navazujících venkovních ploch a fasád budovy byl využit stacionární laserový skener. Vzdálenější části pozemku byly modelovány na základě polohopisu a výškopisu. Veškeré práce proběhly za provozu s ohledem na nemocniční provoz a hospitalizované pacienty.

Interiéry Wolf Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Interiéry Wolf Brno
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno
HPP: 990 m²
OP celkem: 3 543 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii. Budova byla vynesena na základě archivní výkresové dokumentace s ověřením rozměrů měřením na místě a pořízením fotodokumentace. Veškeré práce proběhly za provozu.

Troubsko knihovna

Troubsko

Více Zavřít

Název akce: Troubsko knihovna
Rok realizace: 2022
Lokalita: Troubsko
HPP: 500 m²
OP celkem: 1 117 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem.

Hotel International - wellness, Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Hotel International - wellness, Brno
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno
HPP: 1 763 m²
OP celkem: 6 383 m³
Pásmo: 1
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii. Zadání se netýkalo celé stavby, ale pouze výseče dvou podlaží, která byla zaměřena stacionárním skenerem. Klient definoval modelové kategorie a jejich detail.

Kolej K2, České Budějovice

České Budějovice

Více Zavřít

Název akce: Kolej K2, České Budějovice
Rok realizace: 2022
Lokalita: České Budějovice
HPP: 6 277 m²
OP celkem: 18 289 m³
Pásmo: 4
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Budova byla zaměřena mobilním skenerem a napojena na S-JTSK. Spolu s modelem byla klientovi předána výkresová dokumentace.

MO, letiště Kbely

Praha

Více Zavřít

Název akce: MO, letiště Kbely
Rok realizace: 2022
Lokalita: Praha
HPP: 18 927 m²
OP celkem: 101 977 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Pasport se zaobíral 12 objekty v rámci areálu vojenského letiště Kbely. V průběhu pasportu byly zaznamenány negrafické informace k jednotlivým stavbám a pozice technických zařízení. Budovy byly zaměřeny mobilním skenerem a napojeny na S-JTSK. Veškeré práce proběhly za provozu. Spolu s modely byla klientovi předána výkresová dokumentace a technický popis staveb.

APC Letiště Václava Havla Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: APC Letiště Václava Havla Praha
Rok realizace: 2022
Lokalita: Praha
HPP: 14 560 m²
OP celkem: 68 468 m³
Pásmo: 4
Level: 2
Výstup: Model
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen pro správu budov, následně pak pro dispoziční úpravy a rekonstrukci objektu. Veškeré podklady byly dodány klientem, stejně tak rozsáhlá specifikace BIM modelu pro grafickou i negrafickou část. Každý prvek má své zatřízení dle systému klienta.

Nové město nad Metují

Nové město nad Metují

Více Zavřít

Název akce: Nové město nad Metují
Rok realizace: 2022
Lokalita: Nové město nad Metují
HPP: 2 023 m²
OP celkem: 6 986 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro stavební dokumentaci a následnou rekonstrukci všech objektů na pozemku. Byly vytvořeny tři samostatné modely budov, které nebyly vzájemně propojeny. Podkladem byla data ze zaměření mobilním skenerem, která měl klient dispozici.

Anatomie LF OU, Ostrava

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Anatomie LF OU, Ostrava
Rok realizace: 2022
Lokalita: Ostrava
HPP: 1 188 m²
OP celkem: 4 574 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: Model
Podklady: DWG, PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii. Zadáný detail nevyžadoval ověření rozměrů budovy pomocí laserového zaměření a pořízení fotodokumentace na místě. Model byl vynesen na základě archivované výkresové dokumentace.

Objekt G FCH VUT, Brno

Brno

Více Zavřít

Název akce: Objekt G FCH VUT, Brno
Rok realizace: 2022
Lokalita: Brno
HPP: 1 183 m²
OP celkem: 6 802 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje dva samostatné modely stavby a model situace venkovních ploch. Budovy byly zaměřeny stacionárním skenerem v souřadném systému S-JTSK, dle kterého byly veškeré modely vzájemně propojeny. Pro přilehlé plochy a drobné exteriérové prvky byl pořízen polohopis a výškopis.

Administrativa Náchod

Náchod

Více Zavřít

Název akce: Administrativa Náchod
Rok realizace: 2022
Lokalita: Náchod
HPP: 8 528 m²
OP celkem: 31 622 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Obsahuje stavbu rozsáhlého charakteru s členitým dispozičním řešením a model situace venkovních ploch. Modely jsou vzájemně propojeny. Objekty spolu s venkovními plochami byly zaměřeny stacionárním laserovým skenerem. Veškeré práce proběhly za provozu. Z modelu byla generován ifc model a výkresová dokumentace.

Taneční konzervatoř, Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: Taneční konzervatoř, Praha
Rok realizace: 2022
Lokalita: Praha
HPP: 15 093 m²
OP celkem: 72 456 m³
Pásmo: 4
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Level detailu objektu byl definován po podlažích, tam kde byl nutný level detailu 3 a výše bylo využito zaměření pomocí stacionárního laserového skeneru. Pro podlaží v levelu 2 bylo využito archivní výkresové dokumentace. Veškeré práce proběhly za provozu.

2021

Bytové domy Lužná a Plotní

Brno

Více Zavřít

Název akce: Bytové domy Lužná a Plotní
Rok realizace: 2021
Lokalita: Brno
HPP: 1593 m²
OP celkem: 6145 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF
Podklady: Mračno bodů

Modely byly vytvářeny pro správu budov. Obě budovy byly vyneseny na základě dat z mobilního skeneru, kterými klient disponoval. Z modelů byla generována zjednodušená výkresová dokumentace.

SŽ Horní Heršpice

Horní Heršpice

Více Zavřít

Název akce: SŽ Horní Heršpice
Rok realizace: 2021
Lokalita: Horní Heršpice
HPP: 1601 m²
OP celkem: 5507 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem.

Pavilon magnetické rezonance Hodonín

Hodonín

Více Zavřít

Název akce: Pavilon magnetické rezonance Hodonín
Rok realizace: 2021
Lokalita: Hodonín
HPP: 15 840 m²
OP celkem: 73130 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: Model
Podklady: DWG, PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Na modelovanou stavbu bude navazovat nově navržený objekt. Velký důraz byl kladen na zaměření venkovních prostranství, vnitřních vertikálních a horizontálních komunikací. Pro venkovní plochy byl vytvořen polohopis a výškopis. Vnitřní komunikace byly zaměřeny stacionárním skenerem. Širší souvislosti v rámci areálu byly vyneseny v samostatném modelu o nižším detailu. Veškeré práce proběhly za provozu.

Praha pohřební ústav

Praha

Více Zavřít

Název akce: Praha pohřební ústav
Rok realizace: 2021
Lokalita: Praha
HPP: 3385 m²
OP celkem: 13 319 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: model, dwg, pdf
Podklady: pdf + mračno

Albatros, Jeseník

Jeseník

Více Zavřít

Název akce: Albatros, Jeseník
Rok realizace: 2021
Lokalita: Jeseník
HPP: 5312 m²
OP celkem: 19 926 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova se zdobnou fasádou a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem. Pro doplnění informací, týkající se návaznosti na okolní terén a venkovní inženýrské sítě, byl vytvořen polohopis a výškopis.

Bytový dům Pěkná

Pěkná

Více Zavřít

Název akce: Bytový dům Pěkná
Rok realizace: 2021
Lokalita: Pěkná
HPP: 647 m²
OP celkem: 2031 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: Model, DWG, PDF
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen pro správu budov a přehled nájemních jednotek. Budova byla vynesena na základě dat z mobilního skeneru, kterými klient disponoval. Z modelů byla generována zjednodušená výkresová dokumentace.

Sedlčánky

Sedlčánky

Více Zavřít

Název akce: Sedlčánky
Rok realizace: 2021
Lokalita: Sedlčánky
HPP: 978 m²
OP celkem: 4123 m³
Pásmo: 4
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova se zdobnou fasádou a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem, pro vzdálenější plochy byl využit polohopis a výškopis pozemku. Z modelu byla generována výkresová dokumentace.

NEM Znojmo

Znojmo

Více Zavřít

Název akce: NEM Znojmo
Rok realizace: 2021
Lokalita: Znojmo
HPP: 3512 m²
OP celkem: 14 843 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen pro správu budov. Klientem byla poskytnuta původní projektová dokumentace, která byla ověřena pomocí stacionárního laserového skeneru. Pro klienta byly zaznamenány prvky zajímavé pro správu a byl popsán postup na implementaci ifc modelu do vybraného softwaru.

NDFM, Nová scéna

Frýdek - Místek

Více Zavřít

Název akce: NDFM, Nová scéna
Rok realizace: 2021
Lokalita: Frýdek - Místek
HPP: 5191 m²
OP celkem: 30 869 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF
Podklady: PDF

Model byl vytvářen na základě architektonické studie. Jednalo se o převedené 2D výkresové dokumentace do 3D podoby. V modelu byly poté připraveny jednotlivé výkresy a 3D schémata pro potřebnou prezentaci projektu klientovi.

Ruzyně, prst C

Praha

Více Zavřít

Název akce: Ruzyně, prst C
Rok realizace: 2021
Lokalita: Praha
HPP: 15 024 m²
OP celkem: 102 137 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: pdf + mračno + VP

Model byl vytvářen pro správu budov. Veškeré podklady byly dodány klientem, stejně tak rozsáhlá specifikace BIM modelu pro grafickou i negrafickou část. Každý prvek je zatřízen dle systému klienta.

Teplice

Teplice

Více Zavřít

Název akce: Teplice
Rok realizace: 2021
Lokalita: Teplice
HPP: 881 m²
OP celkem: 2 478 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: DWG, PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt spolu s venkovními plochami byl vynesen na základě archivní dokumentace. Rozměry jednotlivých místností byly ověřeny měřením na místě.

Tiskový sál vlády

Praha

Více Zavřít

Název akce: Tiskový sál vlády
Rok realizace: 2021
Lokalita: Praha
HPP: 771 m²
OP celkem: 4 377 m³
Pásmo: 2
Level: 4
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii interiéru a následné fáze. Projekt byl zaměřen na část stavby. Model obsahuje prostor hlavního tiskového sálu, technické zázemí a funkčně přidružené místnosti. Zaměření proběhlo stacionárním laserovým skenerem ve vyšším detailu. Vyšší podrobnost byla navíc doplněna o 360° prohlídkou místností. Skryté konstrukce byly vyneseny na základě archivní dokumentace a informací od správců budovy.

2020

Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí

Praha

Více Zavřít

Název akce: Modernizace zasedacího sálu vlády a předsálí
Rok realizace: 2020
Lokalita: Praha
HPP: 302 m²
OP celkem: 2184 m³
Pásmo: 2
Level: 4
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii interiéru a následné fáze. Projekt byl zaměřen na část stavby. Model obsahuje prostor hlavního zasedacího sálu a jeho předsálí. Zaměření proběhlo stacionárním laserovým skenerem ve vyšším detailu. Vyšší podrobnost byla navíc doplněna o 360° prohlídkou místností. Skryté konstrukce byly vyneseny na základě archivní dokumentace a informací od správců budovy.

Národní dům Frýdek-Místek

Frýdek - Místek

Více Zavřít

Název akce: Národní dům Frýdek-Místek
Rok realizace: 2020
Lokalita: Frýdek - Místek
HPP: 8 657 m²
OP celkem: 31 170 m³
Pásmo: 4
Level: 4
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Projekt se týkal dvou hlavních budov, vnitřního provozního dvora a provozních staveb. Zaměření všech vnitřních prostor proběhlo stacionárním laserovým skenerem ve vyšším detailu. Ve vyšším detailu byly skenovány i historické fasády, pro které v rámci modelu vznikly 3D kopie sochařské výzdoby. Pro venkovní plochy vznikl polohopis a výškopis. Vyšší podrobnost byla navíc doplněna o 360° prohlídkou místností. Skryté konstrukce byly vyneseny na základě archivní dokumentace a informací od správců budovy.

Ostravská univerzita - LERCO II

Ostrava

Více Zavřít

Název akce: Ostravská univerzita - LERCO II
Rok realizace: 2020
Lokalita: Ostrava
HPP: 11 661 m²
OP celkem: 46 645 m³
Pásmo: 2
Level: 2
Výstup: Model
Podklady: PDF

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Na modelovanou stavbu bude navazovat nově navržený objekt. Velký důraz byl kladen na zaměření venkovních prostranství, vnitřních vertikálních a horizontálních komunikací. Pro venkovní plochy byl vytvořen polohopis a výškopis. Vnitřní komunikace byly zaměřeny stacionárním skenerem. Širší souvislosti v rámci areálu byly vyneseny v samostatném modelu o nižším detailu. Veškeré práce proběhly za provozu.

Hotel Intercontinental, Praha

Praha

Více Zavřít

Název akce: Hotel Intercontinental, Praha
Rok realizace: 2020
Lokalita: Praha
HPP: 3071 m²
OP celkem: 9562 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: DWG, souřadnice bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro projekční fáze. Budova byla zaměřena stacionárním laserovým skenerem. Okolní plochy a dodatečné konstrukční úpravy stavby byly bodově zaměřeny a propojeny se souřadným systémem modelu. Veškeré podklady dodával klient a nebyla nutná osobní návštěva stavby.

Pavilon AVU, pasport

Brno

Více Zavřít

Název akce: Pavilon AVU, pasport
Rok realizace: 2020
Lokalita: Brno
HPP: 525 m²
OP celkem: 2723 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen pro správu budov. Budova byla vynesena na základě dat z laserového stacionárního skeneru. Z modelu byla generována zjednodušená výkresová dokumentace.

AČR Tábor, Prokopa Holého

Tábor

Více Zavřít

Název akce: AČR Tábor, Prokopa Holého
Rok realizace: 2020
Lokalita: Tábor
HPP: 3457 m²
OP celkem: 12 964 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model, DWG, PDF, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt spolu s venkovními plochami byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem.

MV_Kutná hora

Kutná Hora

Více Zavřít

Název akce: MV_Kutná hora
Rok realizace: 2020
Lokalita: Kutná Hora
HPP: 5316 m²
OP celkem: 18 118 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: PDF, mračno bodů

Modely byly vytvářeny jako podklad pro projekční fáze. Budovy byly zaměřeny mobilním laserovým skenerem. Pro celý areál byl pořízen polohopis výškopis, na který se navázaly zaměřené celky. Vznikl tak jeden model s dílčími linky, propojený přes souřadný systém.

BVV_vstup

Brno

Více Zavřít

Název akce: BVV_vstup
Rok realizace: 2020
Lokalita: Brno
HPP: 212 m²
OP celkem: 977 m³
Pásmo: 1
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: Mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem.

MENDELU Objekt D

Brno

Více Zavřít

Název akce: MENDELU Objekt D
Rok realizace: 2020
Lokalita: Brno
HPP: 2986 m²
OP celkem: 10 730 m³
Pásmo: 2
Level: 3
Výstup: Model
Podklady: PDF, mračno bodů

Model byl vytvářen jako podklad pro architektonickou studii a následné fáze. Součástí modelu byla budova a přilehlé provozní plochy. Objekt, spolu s venkovními plochami, byl zaměřen stacionárním laserovým skenerem.

VUT, rekostrukce budov

Brno

Více Zavřít

Název akce: VUT, rekostrukce budov
Rok realizace: 2020
Lokalita: Brno
HPP: 39 551 m²
OP celkem: 155 299 m³
Pásmo: 3
Level: 3
Výstup: Model, 360° prohlídka
Podklady: PDF, mračno bodů

Modely byly vytvářeny jako podklad pro projekční fáze. Budovy a provozně navazující plochy staveb byly zaměřeny stacionárním laserovým skenerem. Pro pojízdné a pochozí plochy a pro venkovní inženýrské sítě byl zhotoven polohopis a výškopis. Celý projekt zaměření byl rozfázován a byl pro něj vytvořen podrobný harmonogram, který obsahoval, jak pořízení dat, jejich zpracování, tak i finální převod do modelu.