Správa

Jeden model, mnoho aplikací.

Informace jsou kumulovány v jednom databázovém zdroji dat, ve struktuře odpovídající stavební praxi a provozování budov.

Aktualizovaný BIM model funguje jako zdroj dat po celou dobu životnosti stavby. Stává se tak podkladem pro efektivní správu.

BIM model umožňuje snadný přístup k datům.

Reference