Projekt

Stavební technici vytvářejí BIM model s důrazem na logickou strukturu objektu, zejména na stavební členění a vazby. 

BIM model poskytuje informace o rozměrech, plochách a objemech, počtech prvků, popř. další data dle daného požadavku. Jednotlivé prvky mohou obsahovat přidružené informace, např. materiálové řešení, povrchovou úpravu, výrobce, datum výroby atd.

Aktuální BIM model má významný vliv na úsporu času, zejména v přípravné fázi projektu.

Reference